Ceník a podmínky

 

Délka sezení je 50 minut a cena za individuální sezení je 500 Kč.

 

  • služby nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami
  • výhodou tohoto způsobu psychologické pomoci jsou krátké objednací lhůty, psychologická pomoc bez čekání a možnost naprosté anonymity soukromého zařízení
  • termíny návštěvy po individuální domluvě. Objednání telefonicky či formou SMS v odpoledních hodinách v pracovních dnech.
  • není nutné doporučení lékaře
  • obvyklá frekvence konzultací je 1x týdně, případně 1x za dva týdny, počet konzultací závisí na zakázce klienta a na individuální domluvě
  • v případě zrušení nebo změny již sjednané konzultace je klient povinen tuto změnu nahlásit nejpozději dva dny předem před uskutečněním původně domluveného sezení ! V opačném případě hradí klient celou částku I za neuskutečněnou konzultaci
  • poplatky jsou hrazeny v hotovosti na místě