Co nabízím

Aktuálně poskytuji

  • psychologicko – poradenské služby pro dospělou klientelu, a to formou individuálních terapeutických sezení
  • poradenství a pomoc jako ambulantní službu pro jednotlivce a pomoc lidem, kteří se ocitli v životní krizi, procházejí tíživou situací v osobním, rodinném či pracovním životě.
  • pomoc klientům s
  • neurotickými poruchami
  • poruchami vyvolanými stresem
  • fobickými úzkostnými poruchami
  • depresivními stavy a poruchami

 

  • pomoc se zpracováním úzkostných vztahů, psychosomatických potíží (tj. potíží tělesného charakteru, u kterých nebyl lékaři zjištěn objektivní podklad)
  • pomoc s depresivními příznaky v reakci na nepříznivou životní změnu či v důsledku vnějších stresorů
  • terapeutickou podporu klientům, kteří prošli traumatickými zážitky, které i nadále zasahují do jejich života

 

Sezení probíhají v nerušeném a příjemném prostředí Psychiatrické a psychologické ambulance Polikliniky Budějovická, Tábor

Informace a sdělení svěřená klientem v rámci sezení považuji za důvěrné

Mou prvořadou prioritou a nedílnou součástí profesionální etiky je respekt a úcta k člověku a akceptování jeho životního příběhu a jeho potřeb